İnsan Kaynakları

Nero Endüstri Savunma Sanayii A.Ş. olarak “en”leri ve “ilk”leri üretmeye devam ederken;   – Bir kurum kültürü oluşturmayı,

– Sistem yaklaşımına uygun bir organizasyon yapısı ile sinerji oluşturmayı,

– Yaratıcı fikirlere değer vererek yeni atılımlar yapmayı,

– Sevgiyi ve saygıyı paylaşarak “ben değil, biz olmayı”,

– Günümüzde bir marka olan ve gelecekte de bu şekilde devam edecek olan NERO A.Ş.’nin bireyi olarak NERO’lu olmayı,

– Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeyi ve gelişmelerine olanak tanımayı, işbirliği ve dayanışmanın olduğu bir çalışma ortamı yaratmayı,

– Dünya’da ve Türkiye’de rekabet eden ve sadece Türkiye’de ürettiğimiz Türk Mallarının haklı gururunu yaşamayı ve yaşatmayı,

– Genç olan çalışma grubumuzla aynı şekilde dinamik kalmayı sağlamak seçtiğimiz yoldur.

İş Başvuru Formu Link

Başvuru yapabileceğiniz pozisyonlar